ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ခမ္းထီသည္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလံုးႀကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ထီလံုရြာေန ပအို၀္းပိေႏၱာေဆးဆရာ ဂ်န္ဖာစာရိႏၱႏွင့္ ဂ်န္မိြဳးလဲုင္းတို႔မွ ဖြားျမင္သည့္ သားသၼီး(၁၁)ဦးအနက္ ဒုတိယအငယ္ဆံုးသား ျဖစ္သည္။ ေအာင္ခမ္းထီ၏ ငယ္မည္မွာ ခြန္ကီး ျဖစ္သည္။ ေအာင္ခမ္းထီသည္ (?)ခုႏွစ္တြင္ နန္းဖ်ဴးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်၍ သားသၼီး(၆)ဦးထြန္းကားၿပီး ၎တို႔မွာ နန္းလံုခမ္၊ ခြန္စိန္မင္း၊ ခြန္ေအာင္းေက်ား၊ ေအာင္းခမ္း၊ နန္းခံရြဥ္၊ ခြန္ေအာင္းခမ္းကိြဳ တို႔ျဖစ္သည္။

ေအာင္ခမ္းထီ (ခ) ခြန္ကီးသည္ အသက္(၉)ႏွစ္ရေသာအခါ မိဘႏွစ္ပါးက ေက်ာက္တလံုးရွိ ေနာင္ဆိုင္ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးေကသာရထံ ပညာသင္ယူေစခဲ့သည္။ ၎၏ အသက္ (၁၀)ႏွစ္ရေသာအခါ ဆရာေတာ္ ဥပဇၥ်ာယ္ျပဳ၍ ရွင္ဂႏၶမာ ဘဲြ႕မည္ျဖင့္ ရွင္ျပဳခဲ့သည္။ ၁၃၀၉ တြင္ ရွင္ဂႏၶမာသည္ အင္းေလးကန္ရွိ  အင္းေပါခံုရြာႀကီး၌ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသည္  ပညာဆက္လက္သင္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္းသည္ ေန႔ခင္းပုိင္းအခ်ိန္တြင္ ေလာကုတၱရားျဖစ္သည့္ သဒၵါ၊ သၿဂိဳဟ္ သင္ယူၿပီး ညေနပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ေလာကီပညာျဖစ္ေသာ သခၤ်ာ၊ အဂၤလိပ္စာကို ဆရာဦးဘိုေရႊႏွင့္ ဆရာဦးလွေဖတို႔ထံ သင္ယူခဲ့သည္။
၁၉၅၀ တြင္ ရွင္ဂႏၶမာသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ မဟာနႏိၵေသနာရာမတိုက္တြင္ ပညာဆက္လက္သင္ယူၿပီး ထိုမွတဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ပညာဆက္လက္သင္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ တြင္ အင္ေလးကန္ ကၽြဲတူးေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးဂုဏထံ ပညာဆက္လက္သင္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၅၅ တြင္ ရွင္ဂႏၵမာ၏ မိဘႏွစ္ပါးမွ ပေစၥေလးပါးခံယူၿပီး ေနာင္ဆိုင္ေက်ာင္း သိမ္ေတာ္၌ ေနာင္ခဲုင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱဂႏၶမာထံ ဥပဇၥ်ာယ္ျပဳၿပီး အရွင္ကုသလ ဘဲြ႕ေတာ္ျဖင့္ ရဟန္ဘ၀သို႔ တက္ခဲ့သည္။

၁၉၅၈-၅၉ တြင္ ရွင္ကုသလသည္ သံဃာေတာ္ (၉)ပါးႏွင့္ ေက်ာင္းသား (၁၆)ဦးကို ဦးေဆာင္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္တန္း ပအို၀္းေက်ာင္းသားသမဂၢ ကုိဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုအဖဲြ႕သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၈)ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၅)ခ်က္ျဖင့္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ထိုကာလတြင္ ျဖားဗြာလွေဖႏွင့္ ဗိုလ္ခ်န္ဇံု ေခါင္းေဆာင္သည့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ (ပအလဖ) [Pa-Oh National Liberation Army –PNLA] ၏ လက္နက္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလဲလွယ္ေရးလမ္းစဥ္ျဖင့္ အလင္းစ၀င္သည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ၁၉၆၃ တြင္ လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမူေရး ေဟာေျပာစည္းရံုးၿပီး ဂ်န္းဆန္းေကာင္ ေရဦးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ (၂)ႏွစ္သီတင္းသံုးၿပီး ကေလးမ်ားကို အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

၁၉၆၆ တြင္ သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ရွိ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ပအို၀္းလူငယ္မ်ားအား ပအို၀္းစာတတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္း ဦးေဆာင္သည့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး (ပအလဖ)ကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းၿပီး ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏဲြခဲ့သည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။
ထိုေနာက္ နယ္စပ္ေဒသမွတဆင့္ ခ်င္းမိုင္ခရိုင္၊ မိြဳင္ဖန္ၿမိဳ႕ရွိ ၀ပ္ေက်ာင္ေအာက္ ဆရာေတာ္ ဦးစိဏၰထံ ပညာသင္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၆ရ တြင္ နယ္စပ္တြင္ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အရွင္ကုသလကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္း ၾကားသိေသာအခါ ေက်ာက္တလံုးႀကီးသို႔ ျပန္ပင့္လာခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္း ဦးေဆာင္သည့္ ပအလဖ အမည္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ (ရလလဖ) [Shan State Nationalities Liberation Organization- SSNLO] အမည္သို႔ ေျပာင္းဖဲြ႕ခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္တလံုး ဘုရားေတာင္၏ ဇရပ္တြင္ သံဃာ (၂၃၉)ပါးတက္ေရာက္သည့္ ပအို၀္းစာေပညီလာခံကုိ အရွင္ကုသလက ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယပတ္တြင္ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ ပင္ကဲုင္းရြာ၌ ရလလဖႏွင့္ Shan United Revolutionary Army (SURA) ျဖစ္ပြားသည့္တိုက္ပဲြ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္း က်ဆံုးသြားခဲ့သည္။

၁၉၇၁ တြင္ သက္ေတာ္ (၃၅)ရသည့္ အရွင္ကုသလသည္ လူ၀တ္လဲ၍ ရွမ္းျပည္နယ္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ (ရလလဖ)ကုိ ၀င္ေရာက္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကုိ စတင္လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ တြင္ မႏၱေလးေထာင္၌ ထိန္းသိမ္းခံရေသာ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ ျဖားဗြာလွေဖႏွင့္ ဦးေက်ာ္စိန္တို႔က ျပန္လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ေတာျပန္ခိုခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ တြင္ အင္အား ၁၅၀၀ ေက်ာ္သာရွိေသာ ရလလဖ သည္ ျဖားဗြာေခၚ သထံုဦးလွေဖ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ တာကလယ္ဦးေဆာင္သည့္ လက္၀ဲအင္းအားစုအဖဲြ႕ဟူ၍ ႏွစ္ဖဲြ႕ကဲြခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂)ရက္ႏွင့္ (၁၃)ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သဘာပတိအစည္းအေ၀း၌ အမ်ဳိးသားေရးကုိ ဦးတည္ေရးအဖဲြ႕က ရွမ္းျပည္နယ္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး [Shan State National Liberation Front- SSNLF] အမည္ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

ထိုအဖဲြ႕သည္ ျဖားဗြာဦးလွေဖက ဥကၠ႒ ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ခမ္းထီက အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ဦးေက်ာ္စိန္က တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၇၅ စက္တင္ဘာလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ဥကၠ႒ ျဖားဗြာလွေဖသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပန္တြန္းရြာ၌ ၀မ္းေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ၁၉၇၅ ႏို၀င္ဘာလ (၂၂)ရက္ႏွင့္ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္လတ္ရြာ တတိယအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀း၌ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေ၀းမွ ဦးေက်ာ္စိန္က ဥကၠ႒၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ခမ္းထီက အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ခင္ေက်ာ္ညိဳက တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္လာခဲ့သည္။

၁၉၇၅ ၾသဂုတ္လ (၂၃)ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားဟန္ပီျပင္ေသာ ပအို၀္းအဖဲြ႕အစည္း အျမန္ဆံုးဖဲြ႕စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ျပန္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မတီတြင္ ဆရာေတာ္ဦးေနမိ၊ ဦးေက်ာ္စိန္၊ ေအာင္ခမ္းထီ၊ ဦးႏုတပ္မွ ခဲြထြက္လာသည့္ ေအာက္ျပည္ပအို၀္း PNLA အဖဲြ႕မွ ခြန္ရဲေနာင္ တို႔ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနာက္ ၁၉၇၆ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ လံုးဒါဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ ပထမအႀကိမ္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ [Pa-Oh National Organization- PNO] ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုညီလာခံတြင္ ဦးေက်ာ္စိန္- ဥကၠ႒၊ ေအာင္ခမ္းႏွင့္ ခြန္ရဲေနာင္- ဒုဥကၠ႒၊ ေအာင္ခမ္းထီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ခင္ေက်ာ္ညိဳ- တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။

၁၉၇၇ တြင္ ခြန္ရဲေနာင္ ဦးေဆာင္သည့္ လူအင္အား (၆၀) ရွိသည့္ PNLA ေအာက္ျပည္ပအို၀္းတပ္ဖဲြ႕မွ ဆီဆိုင္အမွတ္(၉၄)ထံ လက္နက္ခ် အလင္း၀င္ခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ၁၉၈၀ တြင္ PNO ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္စိန္သည္ ႏုတ္ထြက္စာတင္ၿပီး အလင္း၀င္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ၁၉၇၇ တြင္ ေက်ာင္ထို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းတြင္ ေအာင္ခမ္းထီ- ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဂ်န္ဖာခ်ိန္ႏွင့္ ေအာင္ခမ္း- ဒု ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ခင္ေက်ာ္ညိဳ- အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ခြန္၀ိဇာ- တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ မတ္လ (၃)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ယာသဲုင္ကြင္းတြင္ PNO ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့သည္။

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ခမ္းထီ ဦးေဆာင္သည့္ PNO တပ္ဖဲြ႕သည္ မဟာမိတ္တပ္ဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ Nationalities Democratic Front (NDF) သို႔ အဖဲြ႕၀င္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ခမ္းထီ ဦးေဆာင္သည့္ PNO/PNA တပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕ (န၀တ)ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ န၀တ စစ္အစိုးရက ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ခမ္းထီ ဦးေဆာင္သည္ PNO အဖဲြ႕ကုိ အထူးေဒသ(၆)ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နယ္ေျမ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

၁၉၉၃ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ခမ္းထီက ဧည္သည္အျဖစ္ တက္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ရခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ တြင္ ေညာင္ႏွစ္ပင္မွ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားကုိယ္စားတက္ေရာက္သူမ်ားအနက္ ေအာင္ခမ္းထီးလည္း တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ တြင္ PNO ဥကၠ႒မွ နယကအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ မတ္လ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ခမ္းထီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ရွိၿပီး ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေဒသအတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအေၾကာင္းကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ န၀တ စစ္အစိုးရႏွင့္ PNO တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ PNO သည္ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ အဓိကလုပ္ေဆာင္လာေလသည္။ PNO သည္ ေအာင္ခမ္းထီ၏ ဦးေဆာင္မႈကာလတြင္ ေအာင္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို 
 အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

(၁) ပညာေရးက႑တြင္
 • အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (၁၀) ေက်ာင္း
 • အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း (၁၉) ေက်ာင္း
 • အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္း (၃၇) ေက်ာင္း ကို တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
(၂) က်န္းမာေရးက႑တြင္
 • တိုက္နယ္ေဆးရံု (၆)ခု
 • ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန (၇)ခု ကုိ အေဆာက္အဦးႏွင့္တကြ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
(၃) လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္
 • ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕-ေက်ာက္တလံုး- ေမြေတာ္ကကၠဴ၏ ကတၱရာလမ္း (၃၂)မိုင္
 • ေနာင္တရား- ေက်ာက္တလံုး၏ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၃၆)မိုင္ (၄)ဖာလံု
 • ေက်ာက္တလံုး- နမ္းပန္၏ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၆) မိုင္
 • ေတာင္ႀကီး- စလဲ - ပန္ကဲြ၏ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၂၁) မိုင္ စသည္ျဖင့္ ေဖာက္လုပ္ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
 • ၂၀၁၂ တြင္ ေက်ာက္ေတာင္- ေက်ာက္တလံုး-ေနာင္ယာဆိုင္- ဆိုင္ေခါ၀္-ဟိုနမ္း-ေမာက္မယ္၏ (၈၈)မိုင္ရွိ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။
(၄) ဘာသာေရး က႑တြင္
 • ၁၉၉၂ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ စစ္အစိုးရထံမွ ဗုဒၶပိဋကတ္ (၃)ဘံုကုိ အစိုးရထံမွ ပင့္ေဆာင္ခြင့္ရခဲ့သည္။
 • ၁၉၉၄ တြင္ ရန္ကန္ၿမိဳ႕၌ ေရႊတိဂံုေစတီ ေတာင္ရင္းရွိ ဗဟန္းတြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားဓမၼရံုကုိ တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
 • ၂၀၀၁ တြင္ ကကၠဴေမြေတာ္ဘုရား ေဂါပကအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းၿပီး ေစတီပုထိုးမ်ားကို ျပဳျပင္ခဲ့သည္။
 • ၂၀၀၁ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဗုဒၶျမတ္သရီရဓါတ္ေတာ္ကို သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွ သြားေရာက္ပင့္ယူၿပီး ေမြေတာ္ကကၠဴေစတီတြင္ ပူေဇာ္ခဲ့သည္။
 • ၂၀၀၂ ေမလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ) စစ္အစိုးရလက္ထက္၌ တန္ေပါင္း (၃၀၀၀)ရွိေသာ မဟာေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီးကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ လဲြအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
 • ၂၀၀၃ တြင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွတဆင့္ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ပြားကို ပအို၀္းေဒသသုိ႔ ပင့္ယူလာၿပီး ပူေဇာ္ခဲ့သည္။
(၅) စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑တြင္ ပတၳျမားနဂါး ကုမၸဏီအေနျဖင့္
 • တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဖလံုေက်းရြာတြင္ ဆိုးေဆး ဧက (၅၀)၊ နာနတ္-သရက္ ဧက (၁၀၀)၊ ကၽြဲေကာ္-သံပုရာ ဧက (၁၀၀)
 • ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုးေဆး(၃)ဧက
 • ရန္ကုန္ေငြနံသာၿမိဳ႕သစ္ ေငြနံသာၿခံတြင္ ဆိုးေဆး (၇.၂)ဧက
 • ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါေလာပါကယ္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ဆိုက္ေခါ၀္စိုက္ပ်ဳိးေရးစခန္းအျဖစ္ ေျမရိုင္းဧက (၅၀၀၀)ကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာက္စီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္ျဖင့္ ၂၀၀၁ မွ ၂၀၃၁ ထိ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ၎ကို ဘက္စံုသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ဧကေပါင္း ကုိ ႏွစ္ရွည္ပင္၊ စပါးႏွင့္ သီးထပ္သီးႏွပ္မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးခဲ့သည္။
 • ၂၀၀၀ ၾသဂုတ္လမွ စ၍ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ နန္းသဲေက်းရြာအုပ္စုတြင္ နန္းသဲစိုက္ပ်ဳိးကြင္းအျဖစ္ ရာသီသီးႏွံႏွင့္ သစ္ခြပန္းမ်ားစိုက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိသည္။ အျခားေနရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ တိေလာတြင္ (၁၀၆)ဧက၊ ေတာင္ေျခတြင္ (၁၀၄၀)ဧက၊ ေက်ာက္တိုင္တြင္ (၃၀၁၆)ဧက၊ တိေလာ(၁)တြင္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ (၂၀၀)ဧက စုစုေပါင္း (၅၃၀၆) ဧကရွိသည္။
ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကို ပတၳျမားနဂါးကုမၸဏီအေနျဖင့္
(၁) မိုင္းရွဴးရတနာေျမတြင္
 • ၁၉၉၆-၂၀၀၃ ထိ ဆိုင္းလ်ံလုပ္ကြက္ ေက်ာက္မ်က္ရိုင္း ပိႆာခ်ိန္(၄၄၁၈.၇၃) တူးေဖာ္ရရွိခဲ့သည္။
 • ၂၀၀၀-၂၀၀၄ ထိလိြဳင္ေဆာင္ေထာက္လုပ္ကြက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အက်ဳိးတူ(၁)တြင္ လုပ္ကြက္ဧရိယာ (၅.၂၈)ဧကရွိၿပီး (၄)ႏွစ္အတြက္း ေက်ာက္မ်က္ (၁၃၀၇.၆) ကီလိုဂရမ္ထြက္ရွိခဲ့သည္။
(၂) မိုးကုတ္ရတနာေျမတြင္
 • ၂၀၀၁ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ၿပီး ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းအေနျဖင့္ (၂၀)ဧက လုပ္ပိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။  တူးေဖာ္ရသည့္ ပတၱျမား (၈၆၃၀၀)ဂရမ္ကို အခြန္ (၃၆၆၅၀၀၀) ေပးေဆာင္ရသည္။
(၃) ဖားကန္႔ရတနာေျမတြင္
 • ၁၉၉၆-၂၀၀၄ ထိ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အက်ဳိးတူလုပ္ကိုင္မႈျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ေပါင္း (၁၅၂)ကြက္၊ (၁၅၂)ဧကရွိၿပီး (၁၀)ႏွစ္ကာလအတြင္း တူးေဖာ္ရရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္းအေလးခ်ိန္ စုစုေပါင္း (၁၁၂၅၂၉၈) ကီလို ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ နမ့္ေမွာ္(လံုးစြပ္)လုပ္ကြက္အမွတ္ (၁၀၉)မွ တန္ (၃၀၀၀) ေက်ာက္စိမ္းတုန္းႀကီးကို တူးေဖာ္ရရွိခဲ့သည္။ ၎ကို ၂၀၀၂ ေမလ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ PNO ဥကၠ႒ ေအာင္ခမ္းထီက ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ 
ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကို
 • Ruby Dragon Jade Co.,Ltd အေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာန သတလ(၂)ကို ၃၅း၆၅ ျဖင့္ တရား၀င္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး က်ပ္သိန္းေပါင္း (၃၆၀၂၃)ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳႏွံခဲ့သည္။ ၁၉၉၆-၂၀၀၄ ထိ လုပ္ကိုင္ၿပီး ေရႊပိႆာခ်ိန္ (၂၃၃.၉၅)ရရွိ၍ က်ပ္သိန္း (၂၉၆၃၆)ျဖင့္ ေရာင္းရသည္။
 • ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ လိုင္ဟာျဖားႏွင့္ ထီေခ်ာေတာင္တြင္ ခေနာက္စိမ္း တူးေဖာ္လ်က္ရွိသည္။
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း
 • Ruby Jade Hotel ကို ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ယူမားေက်းရြာတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး က်ပ္သိန္းေပါင္း (၂၇၇၂)ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားသည္။ ၎ကို ၂၀၀၄ မတ္လတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
 • Jade Marina Resort Hotel ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတဲြၿမိဳ႕ ငပလီေရႊ၀ါခ်ဳိင့္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး က်ပ္သိန္း (၂၀၀၀၀)ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားသည္။ ၎ကို ၂၀၀၅ ဧၿပီလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
 • အင္းေလးကန္တြင္ ေရႊကၽြန္းေမွ်ာဟိုတယ္ကို နမ္းပန္ႏွင့္ သလဲဦးတြင္ (၂)ေနရာ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။
စက္ရံုလုပ္ငန္းမ်ား
 • မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္စိမ္းအေခ်ာထည္စက္ရံု၊ ဧကရီ ေရႊပန္းတိမ္လုပ္ငန္းစက္ရံု၊ တီက်စ္ နဂါးဘိလပ္ေျမစက္ရံု၊ ကေလာတြင္ ၀ိုင္စက္ရံု၊ သၾကားစက္ရံု လုပ္ငန္းမ်ားလည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။
အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
 • Ruby Dragon Construction Co.,Ltd သည္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ အေဆာက္အံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ စီမံကိန္းေရးဆဲြ လ်က္ရွိလ်က္ရွိရာ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဗဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ ကမ္းနားလမ္း သံလ်က္စြန္းေနရာတြင္ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ဖားကန္႔တြင္ Ruby Jade Hotel၊ ငပလီေရႊ၀ါခ်ဳိင့္တြင္ Jade Marina Resort Hotel၊ တီက်စ္တြင္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု စသည့္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငနး္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

က်မ္းကိုး
 • ျပည္ေထာင္စုထဲကပအို၀္း
 • ဟ၀္ေသထိြဳက္ငါး အားဇာနည္းေခါင္ေဆာင္တန္သီး သမဲင္တဖူရဲဥ္း
 • ျမန္မာ့အလင္း ေန႔စဥ္သတင္းစာ- ၂၀၁၂ မတ္လ (၁၂)ရက္ေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔
 • PA-OH PEOPLE by Mika Rolly


ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္ႏွိပ္ပါ......

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအနက္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားသည္ ႏွစ္စဥ္တေပါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ က်င္းပၾကသည္။ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ကို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ ဆိုသည့္ေ၀ါဟာရက ဘယ္လိုစတင္ေပၚေပါက္လာသည္ ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ လာပါသည္။

 မဟာသကၠရာဇ္ (၂)ခု (ခရစ္သကၠရာဇ္မေပၚမီ ဘီစီ ၆၉၀)တြင္ သု၀ဏၰဘုမၼိသထံုျပည့္ရွင္ သကၠရာဇာမင္းႏွင့္ မိဖုရား ဘဒၵကလ်ာေဒ၀ီတို႔မွ သားေတာ္တပါးဖြာျမင္ခဲ့သည္။ ထုိသားေတာ္သည္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ ေနတြက္လ၀င္အခ်ိန္၌ ဖြားျမင္ေသာေၾကာင့္ သူရိယစႏၵာ ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ သူရိယစႏၵာသည္ သက္ေတာ္ ၂၄ ႏွစ္တြင္ ဖခမည္းေတာ္ ထီးနန္းအပ္ၿပီး နန္းစံခ်ိန္ ၁၀ ႏွစ္တြင္ ဖခမည္းေတာ္ သကၠရာဇာမင္းက နတ္ရြာစံေလသည္။ ဗုဒၶေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၁၁ ခု သီတင္းကၽြတ္လတြင္ သူရိယစႏၵာမင္းအုပ္စိုးသည့္ သု၀ဏၰဘုမၼိသထံုျပည္သို႔ ပထမအႀကိမ္ ၾကြေရာက္လာခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္အတြင္း သူရိယစႏၵာမင္း၏ ေမြးေန႔ျဖစ္ေသာ တေပါင္းလျပည့္ ၌ ေရႊဆံရီေစတီေတာ္ကို စတင္အုတ္ျမစ္ခ် တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္မွစ၍ ပအို၀္းလူမ်ဳိးတို႔သည္ ဗုဒၶဓမၼ တရားေရစက္ကို စတင္ၾကားနာရရွိၿပီး ဗုဒၥဘာသာကို စတင္ၾကည္ညိဳၾကသည္။ သူရိယစႏၵာမင္း လက္ထက္တြင္ ဗုဒၶေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၂၀ တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၂၈ တြင္ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္လည္းေကာင္း သထံုျပည္သို႔ ၾကြလာခဲ့သည္။

 သူရိယစႏၵာမင္းလက္ထက္မွ စ၍ ပအို၀္းလူမ်ဳိးတို႔သည္ ႏွစ္စဥ္တေပါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ ေရႊဆံရံေစတီ ရွိရာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေကာက္သစ္ပူေဇာ္ျခင္း၊ ဆြမ္းကပ္ျခင္း၊ ငါးပါးသီလခံယူျခင္း စသည့္ပဲြေတာ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာမွ ၁၉၄၇ ခု မတ္လတြင္ ဖဆပလ၏ ေျမယာခဲြေ၀ေရး ေပၚလာစီကို စမ္းသပ္သည့္အေနျဖင့္ သထံုေဒသရွိ လယ္ယာေျမအေျမာက္အမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ သထံုေဒသရွိ ပအို၀္းလယ္သမား ၁၀၀၀၀ (တစ္ေသာင္း)ေက်ာ္က သထံုၿမိဳ႕ရွိ ဖဆပလ ေကာ္မရွာနာရံုးသို႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုဆႏၵျပပဲြသည္ ေအာက္ပါ အဆို (၃)ရပ္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
 1. ပအို၀္းလူမ်ဳိးကို ေတာင္သူဟု ေခၚဆိုေရးသားျခင္း မျပဳဘဲ ပအို၀္းဟုသာ ေခၚဆိုေရးသားရန္။
 2. ေျမယာခဲြေ၀ေရး ေပၚလာစီကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္။ 
 3. ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္ ပအို၀္းတပ္ရင္း (၂)ရင္း ထူေထာင္ေပးရန္ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ 
ထိုအဆို(၃)ရပ္ကို ပအို၀္းလူမ်ဳိးကုိ ေနာက္ေနာင္တြင္ ေတာင္သူဟု ေရးသားေခၚဆိုမႈ မျပဳရန္ စသည့္ ပထမအခ်က္ကိုသာ ဖဆပလ က လိုက္ေလ်ာ္ေပးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ သူရိယစႏၵာမင္း၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ ေအာင့္ေမ့သည့္အေနျဖင့္ ၎၏ ေမြးေန႔ျဖစ္ေသာ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ တြင္ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းရွိ ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ားက ေရႊဆံရံေစတီရွိရာသို႔ ခ်ီတက္ၿပီး ေကာက္သစ္ပူေဇာ္ပဲြမွ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဆင္ႏဲြခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ားက ပေဒသရာဇ္စနစ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ ၀ပ္၀ပ္ျပားခံေနရေၾကာင့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ကို က်င္းပမႈ မျပဳလုပ္၀ံၾကေပ။

၁၉၅၉ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ပေဒသရာဇ္စနစ္ က်င့္သံုးသည့္ ေစာ္ဘြားမ်ားက မိမိတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရသို႔ အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၆၀ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမ်ဳိးစုအသီးသီးက လက္နက္စဲြကိုင္သည့္လမ္းစဥ္ကို က်င့္သံုးၿပီး ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏဲြခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သထံုဦးလွေဖ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်န္ဇံု၊ ဦးေက်ာ္စိန္တို႔က အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၆ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္းဦးေဆာင္ေသာ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ (ပအလဖ)ကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ပအလဖ အမည္ကို ရွမ္းျပည္နယ္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ (ရလလဖ) အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ရလလဖသည္ လူတန္းစားကုိ အေျခခံသည့္ အဖဲြ႕ျဖစ္၍ ၎တို႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခြင့္မသာခဲ့ေပ။

 ပအို၀္းအမ်ဳိးသားစိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္သည့္ ရလလဖ ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕က ရလလဖမွ ခဲြထြက္ၿပီး ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ပီအဲန္အို) ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၆ တြင္ ပီအဲန္အို၏ ျပဳလုပ္ေသာ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံတြင္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ကို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာျပည္အႏွံအျပားရွိ ပအို၀္းေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္တေပါင္းလျပည့္ေန႔ကို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ က်င္းပလာၾကသည္။ ထိုအျပင္ တကၠသိုလ္မ်ားရန္ကုန္နယ္ေျမႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္နယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ပအို၀္းေက်ာင္းသားမ်ားက ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားကို က်င္းပလာၾကသည္။

၂၀၀၇ အတြင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔၏ ေနာက္ဆံုးရက္(၂၊ ၀၃၊ ၂၀၀၇) တြင္ ႏိုင္ငံျခားအဲန္ဂ်ီအိုမ်ား၊ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား လာေရာက္အားေပးမည္ျဖစ္၍ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ စတိတ္စဥ္၏ ေနာက္ခံဆိုင္းဘုတ္ေပၚတြင္ ေရးသားထားေသာ Pa-Oh National Day ဆိုသည့္စလံုးကုိ ခြာထုတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထိုႏွစ္မွ စၿပီး ႏွစ္စဥ္က်ေရာက္သည့္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ စာလံုးအစား ပအို၀္းအမ်ဳိးသားပဲြေတာ္အျဖစ္ ေရးသားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အသစ္တက္လာသည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ကို ျပန္လည္က်င္းပခြင့္ေပးသည့္နည္းတူ လာမည့္တေပါင္းလျပည့္ေန႔ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔တြင္ Pa-Oh National Day ႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ ဆိုသည့္ စာလံုးကုိ စတိတ္စဥ္၏ ေနာက္ခံဆိုင္းဘုတ္ေပၚတြင္ ျပန္လည္ ေရးသားခြင့္ ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
 ခြန္ခ်န္ကီ (မဲုင္းေကာင္) 

က်မ္းကိုး
 • ျပည္ေထာင္စုထဲကပအို၀္း 
 • သထံုေရႊဆံရံဘုရားႀကီးသမိုင္း ပထမတဲြ 
 •  သု၀ဏၰပကာသနီက်မ္း (ပအို၀္းဘာသာ) 
 • ၂၀၀၅ တြင္ အသက္(၈၀)ေက်ာ္ရွိ ေကာ့က်ဳိက္ဇာတိ မြိဳးျဖားဗြာ (ခ)ေဒၚျဖဴ၏ ၎၏ အပ်ဳိေပါက္စဘ၀တြင္ သထံု၌ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ သြားအားေပးသည့္ပံု ျပန္ေျပာျပခ်က္မ်ား။ 
 •  PA-OH PEOPLE by Mika Rolly


ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္ႏွိပ္ပါ......

လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ကေလာၿမိဳ႕နယ္မွ လွစ္လပ္ေနေသာ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ တစ္ေနရာကုိ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (PNO)က ၀င္ၿပိဳင္မည္ဟု သိရသည္။

“ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ လွစ္လပ္ေနေသာ ကေလာၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ တစ္ေနရာကို ၀င္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ PNO အေနျဖင့္ ဦးခြန္သန္းေမာင္ (ခ) ခြန္ေပါလိုင္းကို လ်ာထားၿပီး ျဖစ္တယ္။မနက္ျဖန္ တဘက္ခါဆို PNO စည္းရံုးေရး စဆင္းေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ႀကံခိုင္ေရးပါတီက လဲြရင္ တျခားပါတီေတြက စည္းရံုးေရးဆင္းတာ မေတြ႕ရေသးဘူး” ဟု PNO ေခါင္ေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ႀကံခိုင္ေရးပါတီမွ ဦးျမ၀င္း၊ SNDP မွ စ၀္သာဦး၊ တစညမွ ဦးခင္ေမာင္လွႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ တို႔သည္ ကေလာၿမိဳ႕ လွစ္လပ္ေနသည့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္တစ္ေနရာကို ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ သန္ေခါင္စရင္းအရ ကေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၄၉၀၀၀ ဦးရွိသည့္အနက္ ဓႏု- ၅၄၅၂၃ ဦး၊ ဗမာ-၃၆၈၁၀ ဦး၊ ပအို၀္း-၃၀၂၉၂ ဦး၊ ေတာင္ရိုး-၂၁၀၂၆ ဦး၊ ပေလာင္-၃၂၅၀ ဦး၊ ရွမ္း-၉၃၅ ဦး ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ကေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္အထက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ဦးေရ ၉၂၂၅၆ ဦးရွိေၾကာင္း သန္ေခါင္စရင္းအရ သိရသည္။

PNO သည္ ၁၉၉၁ တြင္ န၀တ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။


ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္ႏွိပ္ပါ......


ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ SSA-N တပ္မဟာ(၁)သည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကို လက္မခံသျဖင့္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ပဲြမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲျပင္းထန္သည့္ေနရာ၌ ၂၀၁၁ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ရုရွားလုပ္ MIG-29 ဂ်က္ ခန္းမွန္းလို႔ရသည့္ တိုက္ေလယာဥ္ (၂)စင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္တျဖန္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါ ဂ်က္အမ်ဳိးအစား ေလယာဥ္ (၄)စင္းျဖင့္ ပ်ံသန္းၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဟု ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစိုးရတပ္ႏွင့္ SSA-N တိုက္ပဲြေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္ေရွာင္သည့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၃၀၀၀၀ ရွိသည္ဟု ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ထားကုိ သိရသည္။ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာမ်ားအနက္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္သည္ အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္မွ ၀မ္ဟုတ္ရြာေဟာင္း၌ တန္သန္းေပါင္း ၃၇ ဖံုးလြမ္းသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသိုက္ကို စတင္တူးေဖာ္ေနၿပီး အမွတ္(၅)သံမဏိစက္ရံု (ပင္းပက္)အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၅ ႏွစ္စာ အသံုးျပဳမည္ဟု (၂၂ မတ္လ ၂၀၁၀) အစိုးရထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တည္ေဆာက္ၿပီးလုနီးပါး ပင္းပက္ သံမဏီစက္ရံု လွည့္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာစြမ္းအင္မ်ားသည္ ေက်းသီးတြင္ တည္ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ SSA-N ကို ေခ်မႈန္းေရးႏွင့္ ၀မ္ဟုတ္ေက်ာက္မီးေသြးသိုက္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရုရွားလႈပ္ MIG-29 ဂ်က္ျဖင့္ SSA-N ကို ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာင္ႀကီးအနီးရွိ ပင္းပက္သံရိုင္းသတၱဳသိုက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုး သံရိုင္းသတၱဳသိုက္ ျဖစ္သည္။ ထိုသံရိုင္းသတၱဳသိုက္ကို တူးေဖာ္သန္႔စင္ရန္အတြက္ ရုရွားႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီတခုျဖစ္ေသာ Tyazhproexportက အဓိကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားသည္။ ပင္းပက္သံမဏိစက္ရံုအတြက္ လိုအပ္မည့္ စြမ္းအင္ကို ေက်းသီးေက်ာက္မီးေသြးအျပင္ အျခားစြမ္းအင္ျဖစ္ေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ကို မေကြးမွ ပင္းပက္သို႔ ၆ လက္မ ၈ လက္မရွိ ပိုက္လံးမ်ားျဖင့္ သြယ္လာၿပီး အသံုးျပဳမည္ဟု သိရသည္။ ထို႔အျပင္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ထုတ္စက္ရံုႏွင့္ က်ဳိင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုမွ ထြက္ရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကိုလည္း အသံုးျပဳမည္ဟု သိရသည္။

ထိုစက္ရံုတည္ေဆာက္ၿပီးပါက သံရိုင္းသတၱဳသန္႔စင္ရန္အတြက္ နမ္းတဖက္ေခ်ာင္းကို ပိတ္ၿပီး အခ်င္း(၂၁)လက္မရွိေသာ ပိုက္လံုးႀကီးႏွစ္လံုးျဖင့္ ေခ်ာင္းေရကို စက္ရံုသို႔ စုပ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ စက္ရံုမွ ထြက္လာမည့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို နမ္းတဖက္ေခ်ာင္းသို႔ ျပန္ၿပီးလႊင့္ထုတ္မည့္ အခ်င္း(၃)ေပခန္႔ ရွိေသာ ပိုက္လံုးႀကီးလည္း သပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဟိုပံုးခ်ဳိင့္၀ွမ္း၏ အဓိကေခ်ာင္းမႀကီးျဖစ္ေသာ နမ္းတဖက္ေခ်ာင္းသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ေဒသအစိတ္အပိုင္းတခ်ဳိ႕မွ ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရ ၃၅၀၀၀ ခန္႔သည္ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ ေလွျဖင့္ခရီးသြားလာေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ကိုင္ေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး စသည္ျဖင့္ အသံုးျပဳေနသည္။ ပင္းပက္သံမဏိစက္ရံု လွည့္ပတ္ပါက ေခ်ာင္း၏ ေအာက္ပိုင္းကို မွီခိုေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ စက္ရံုမွ ထြက္လာမည့္ ညစ္ညမ္းေသာေရထုမွ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္မွာ ဧကန္အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။

သံသတၱဳရိုင္းကို သန္႔စင္မည့္စက္ရံု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေျမယာမ်ားကို ေဒသခံမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ စားက်က္ေျမႏွင့္ ထင္းေတာေျမ ခန္႔မန္းေျခ ဧက ၆၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမယာ ၉၅၃.၆၄ ဧကကို အဓမၼသိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ပံုစင္ရြာ၊ ကံေကာ္ရြာႏွင့္ ေနာင္ကာကယ္ရြာေန မိသားစု (20) ကိုလည္း အဓမၼေရြ႕ေျပာင္းေစခဲ့သည့္အျပင္ စက္ရံုတည္ေဆာက္သည့္ေျမယာေပၚတြင္ ယခင္ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္းေစတီ သံုးဆူကိုလည္း ၿဖိဳခ်ဖ်က္စီးခဲ့သည္။
၂၀၀၉ တြင္ ပင္းပက္သံရိုင္းတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရံုးက သုေတသနလုပ္ၿပီး “အနာဂတ္ကို လုယူဖ်က္စီးျခင္း” ဆိုသည့္ အစီရင္ခံစာတအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ပင္းပက္ေတာင္တြင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ စီမံကိန္းႀကီးသည္ သံရိုင္းသတၱဳသန္႔စင္သည္ သာမက ယူေရနီယံပါ တူးေဖာ္သန္႔စင္မည္ဟု စက္ရံု၀န္ထမ္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားၾကားတြင္ ေကာလဟာလ ေျပာဆိုေနၾကသည္။


ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္ႏွိပ္ပါ......

ဧရာဝတီ Tuesday, 23 August 2011 19:25
ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၄ ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာမွ ပထမဆံုး ေၾကညာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေထြေထြ ရသံုးခန္႔မွန္းေငြစာရင္း တင္သြင္းရာတြင္ ၂၀၁၁ -၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စာရင္း အတြက္ က်ပ္ ဘီလီယံေပါင္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္ လုိေငြျပေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္စဥ္အလိုက္ ေၾကညာရေသာ ရသံုးမွန္းေျခစာရင္းအရ ႏုိင္ငံေတာ္ တရပ္လံုး၏ ရေငြ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ၅၇၈၁. ၇၃၈ ဘီလ်ံ ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း သံုးေငြ ပမာဏမွာ ၇၉၈၃.၁၈၈ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘတ္ဂ်တ္ (ရသံုးမွန္းေျခ) လုိေငြျပမႈသည္ ၂၂၀၁. ၄၅၀ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ အမွတ္စဥ္ ၁/၂၀၁၁ ကို ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးေမာင္တုိးက ယေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီက ဖတ္ၾကား တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လုိေငြျပမႈ ျဖစ္ေပၚခ့ဲေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပမႈ မရွိေပ။

“ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းက ၆ က်ပ္နဲ႔ ဘ႑ာေငြ ဖြင့္ထားလုိ႔ အခုလို လုိေငြျပေနတာလုိ႔ ေျပာတယ္။ တုိင္း၊ ျပည္နယ္ အားလံုး လုိေငြေတြပဲ ျပေနတယ္။ လုိေငြ မျပတာ တခုမွမရွိဘူး” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ လြႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးက ေျပာသည္။

တုိင္းျပည္ အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ဌာနတုိ႔အတြက္ အသံုးစရိတ္မွာ ရာခိုင္ႏႈန္းအလြန္ နည္းပါးၿပီး ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ မည္၍ မည္မွ် သံုးစြဲေၾကာင္း တင္ျပသြားျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အဖက္ဖက္က အသံုးစရိတ္ျပ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္တမ္း အရ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အသံုးစရိတ္သည္ က်ပ္ေငြ ၁၃၁၈ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည္။ ထုိႏွစ္ ႏို္င္ငံေတာ္၏ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ က်ပ္ ၆၇၇၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိရာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိႏွစ္ စာရင္းအရပင္ ပညာေရးအတြက္ အသံုးစရိတ္မွာ ၄.၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ၁.၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ လူမႈေရး၊ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးတုိ႔အတြက္ ၀. ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ သံုးစြဲေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“ေန႔လယ္ပိုိင္း ၁ နာရီမွာ စတဲ့ အခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္တုိင္း၊ မဲဆႏၵနယ္ ၁၁ က ဦးတင္ယုက ေမးျမန္းတယ္။ တုိင္း၊ ေဒသႀကီးမ်ားနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕ ေဆးရံုမ်ားမွာ ေဆး၀ါး မလံုေလာက္စြာျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား က်န္းမာေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာကို ေမးပါတယ္၊ အဲဒါကို ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက ေဒါက္တာေဖသက္ခင္က ရွင္းပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ အေျခအေနအရ လုပ္မေပးႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းေပါ့” ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦး ျဖစ္သူ ေဇကမာၻဦးခင္ေရႊက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္က ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အသံုးစရိတ္ အလြန္ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ၀ယ္ယူျခင္း၊ အႏုျမဴစီမံကိန္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ယခုတက္လာေသာ အရပ္သားအစုိးရလက္ထက္တြင္ ပမာဏႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ရသံုးမွန္းေျခ( ဘတ္ဂ်က္) လုိေငြျပေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

Ref: http://www.irrawaddymedia.com/bur/index.php/news/7140-2011-08-23-12-27-49


ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္ႏွိပ္ပါ......

ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဒဲဥ္သီးေဗြကြင္း(ခ) ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေဘာ္လံုးကြင္းတြင္ အခမ္းအနားတခု က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ Eco care အဖဲြ႕၊ NLD လူငယ္၊ ရွမ္းလူငယ္၊ ပအို၀္းလူငယ္၊ ကယန္းလူငယ္၊ ဗုဒၶလူငယ္မ်ား၊ ကေမၻာဇစာၾကည့္တိုက္အဖဲြ႕မွ လူငယ္မ်ား၊ ေအာင္ဗန္းစာၾကည့္တိုက္အဖဲြ႕မွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္မွ လူငယ္အဖဲြ႕ျဖစ္ေသာ Youth Cycle တို႔ စုစုေပါင္း လူငယ္ ၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ဟု သိရသည္။

“တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ လူငယ္အဖဲြ႕အသီးသီးက မိမိတို႔အဖဲြ႕ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို တင္ျပဖလွယ္တယ္။ စာေပဆိုင္ရာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာမ်ားလဲ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၾကတယ္။ ဦးေဆာင္က်င္းပသူ လွေသာင္းကေတာ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ အက်င့္စရိတၱမ်ားကိုလည္း ေဟာ္ၾကားေဆြးေႏြးခဲ့တယ္” ဟု အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္သည့္ လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာျပသည္ကို သိရသည္။

ထိုအခမ္းအနားက်င္းပခ်ိန္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာတြန္းမႈေၾကာင့္ ကြင္းထဲရွိ အေဆာက္အဦးထဲတြင္ က်င္းပခဲ့ရသည္ဟု အဆိုပါလူငယ္က ထပ္ေျပာျပခဲ့သည္။ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ က်င္းပေနစဥ္ မြန္းလဲြပိုင္း ၃း၃၀ နာရီ ၀န္းက်င္အခ်ိန္တြင္ “စ” သံုးလံုးအဖဲြ႕က လာေရာက္စစ္ေဆးၿပီး တနာရီအၾကာတြင္ Special Police from No.2 Taunggyi Police station (SP2) ႏွင့္ PNO အဖဲြ႕က ထပ္ေရာက္လာၿပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈ ျပဳခဲ့သည္။

“SP2 က ထရံမွာ ကပ္ထားသည့္ လူငယ္အသီးသီးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ကင္မရာႏွင့္ ရိုက္ယူတယ္။ တခ်ဳိ႕လူငယ္အဖဲြ႕က စာရြက္ျဖင့္ မိတၱဴကူးထားတဲ့ သူတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္အေၾကာင္းကို ေပးသြားခဲ့တယ္။ တက္ေရာက္လာတဲ့ လူငယ္တခ်ဳိ႕က အေတြ႕အႀကံဳရွိေတာ့ မေၾကာက္လန္႕ၾကေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ေတာ့ အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသးေတာ့ ေၾကာက္လန္႕ၾကတယ္” ဟု ထိုအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္သည့္ ပအို၀္းလူငယ္တစ္ဦးက ျပန္ေျပာျပသည္ကို သိရသည္။

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု၏ ပုဒ္မ ၃၅၄ တြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ မိမိတို႔ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ေရသားျဖန္႔ေ၀ခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ စသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။


ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္ႏွိပ္ပါ......
Posted by Bwarsara | Tuesday, August 09, 2011 | | 0 comments »


၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္ေန႔ မနက္ (၁၀)အခ်ိန္တြင္ ပအို၀္းဆရာေတာ္ အဂ်န္ပန္ယာ (ခ) ေဗြးဗြန္ပညာ သည္ သက္ေတာ္ (၅၈) ၀ါေတာ္ (၃၈)ျဖင့္ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၊ တလတ္ကတ္လံုေစ်းအနီးရွိ ေထမ့္စဘန္ေဆးရံုေပၚတြင္ ဆီးခ်ဳိႏွင့္ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္(၉)ရက္ေန႔ ေနလယ္ပိုင္း (၁၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္၏ ရုပ္ကလပ္ကို ေဆးရံုမွ ၎ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ ၀ပ္ေနာင္ခံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ျပန္ပင့္လာခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ကို အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ ရက္ေပါင္း (၁၀၀)ထားၿပီးမွ သဂၤ်ဳိလ္မည္ဟု သိရသည္။


ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္ႏွိပ္ပါ......